Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Wine Culture Enjoy – Visite Guidée – „En Abléck an d’Liewe vun enger Miseler Wënzerfamill am 19. Joerhonnert“

Wine Culture Enjoy – Visite Guidée – „En Abléck an d’Liewe vun enger Miseler Wënzerfamill am 19. Joerhonnert“
Am Kontext vun der Manifestatioun „Wine Culture Enjoy“ a Partnerschaft mat dem ORT de la Moselle luxembourgeoise bitt de Musée „A Possen“ senge Visiteuren, en Abléck an d’Liewe vun enger Miseler Wënzerfamill am 19. Joerhonnert. Wärend dëser Visite Guidée gitt dir mat eiser Guide duerch déi verschidde Räim vum Musée, déi Iech d’Geheimnisser vum Alldagsliewe vu senge Miseler Bewunner:innen zu dëser Zäit verroden. E Besuch fir all Altersklass an enger ongezwongener, gemittlecher Atmosphäre! Um Enn vun der Visite kennt Dir Iech gären an d’Wäistuff beginn, wou Dir e Glas Miseler Wäi kënnt genéissen (Jee no Verfügbarkeet vum Restaurateur. Dëst Glas ass net am Präis vum Workshop enthal).
Sonndes, de 4. August.
Ufank vun der Visite Guidée: 15.00 Auer. Ongeféier 45 Minutten.
Fir all Altersklassen (d’Kanner mussen a Begleedung vun engem Erwuessene sinn).
Eng Reservatioun ass obligatoresch per Telefon um +352 23 69 73 53 oder via E-Mail op info@musee-possen.lu
Präis: Pro Persoun 10 €. Gratis Entrée fir Kanner a Studenten:innen.

_________________________

Wine Culture Enjoy – Visite guidée – « Un aperçu de la vie d’une famille de vignerons mosellans au XIXème siècle »

Dans le cadre de la manifestation « Wine Culture Enjoy » en partenariat avec l’ORT de la Moselle luxembourgeoise, le Musée « A Possen » propose à ses visiteurs de découvrir un aperçu de la vie d’une famille de vignerons mosellans au XIXème siècle. Au cours de cette visite guidée, vous parcourez les différentes salles du Musée avec notre guide qui vous livrera les secrets de la vie quotidienne des habitants de la Moselle luxembourgeoise de cette époque. Une visite pour tous les publics, dans une ambiance décontractée et chaleureuse ! A la fin de cette visite, n’hésitez pas à vous rendre à la Wäistuff pour profiter d’un verre de vin de Moselle (Dans la limite des disponibilités du restaurateur. Verre non compris dans le prix de la visite guidée).

Dimanche 4 août.
Départ de la visite guidée : 15h00. 45 minutes environ.
Tout public (les enfants doivent être accompagnés d’un adulte).
Réservation obligatoire par téléphone au +352 23 69 73 53 ou par email info@musee-possen.lu
Prix : par personne 10 €. Gratuit pour les enfants et étudiants.
_________________________

Wine Culture Enjoy – Führung – „Ein Einblick in das Leben einer moselländischen Winzerfamilie im 19. Jahrhundert“

Im Rahmen der Veranstaltung „Wine Culture Enjoy“ in Partnerschaft mit dem ORT de la Moselle luxembourgeoise bietet das Museum « A Possen » seinen Besuchern:innen einen Einblick in das Leben einer Winzerfamilie an der Mosel im 19. Jahrhundert. Während dieser Führung gehen Sie mit unserer Museumsführerin durch die verschiedenen Räume des Museums, die Ihnen die Geheimnisse des Alltagslebens der Bewohner:innen der luxemburgischen Mosel in dieser Zeit verrät. Ein Besuch für alle Altersgruppen in einer ungezwungenen und gemütlichen Atmosphäre! Am Ende dieser Führung können Sie sich gerne in die Wäistuff begeben, um ein Glas Moselwein zu genießen (Im Rahmen der Verfügbarkeit des Restaurantbetreibers. Glas nicht im Preis der Führung inbegriffen).
Sonntag, den 4. August.
Beginn der Führung: 15.00 Uhr. Ungefähr 45 Minuten.
Für alle Altersgruppen (Kinder müssen von einem Erwachsenen begleitet werden).
Reservierung erforderlich per Telefon unter +352 23 69 73 53 oder per E-Mail info@musee-possen.lu
Preis: Pro Person 10 €. Kostenloser Eintritt für Kinder und Studenten:innen.
_________________________
Wine Culture Enjoy – Guided tour – « A glimpse into the life of a mosellan winegrowing family in the 19th century »

As part of the « Wine Culture Enjoy » event in partnership with the Luxembourg Moselle Regional Tourist Office, the « A Possen » Museum is offering visitors an insight into the life of a Moselle winegrowing family in the 19th century. During this guided tour, you’ll wander through the various rooms of the Museum with our guide, who will reveal the secrets of daily life for the inhabitants of the Luxembourg Moselle at that time. A visit for all ages, in a relaxed and friendly atmosphere! At the end of the tour, don’t hesitate to visit the Wäistuff for a glass of Moselle wine (subject to availability). Not included in the price of the guided tour).
Sunday 4th August.
Start of the tour: 3pm. Approximately 45 minutes.
For all ages (children must be accompanied by an adult).
Booking essential by telephone on +352 23 69 73 53 or by email info@musee-possen.lu
Price: per person €10. Free admission for children and students.

Back to top
Aller au contenu principal