Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Visite de délégations des parlements de la Sarre et du Burgenland (04/07)

🇱🇺 De 4. Juli waren 2 Delegatioune vun dem saarlännesche Landtag aus Däitschland an dem burgenlännesche Landtag aus Eisenstadt-Éisträich, déi säit 1995 eng enk Partnerschaft op Parlamentsniveau pfleegen, zu Schengen op Besuch.

No enger Féierung mat Erklärungen zu dem Accord de Schengen, hunn d’Buergermeeschtere vu Pärel a Schengen zesumme mat enger Vertriederin vun Opech e Virtrag gehalen iwwert déi enk Zesummenaarbecht tëschent de Gemengen am Dräilännereck.

🇫🇷 Le 4 juillet, deux délégations du parlement de la Sarre en Allemagne et du parlement du Burgenland d’Eisenstadt en Autriche, qui entretiennent depuis 1995 un partenariat étroit au niveau parlementaire, ont visité Schengen.

Après une visite du monument de l’accord de Schengen et de la Place des Etoiles, les maires de Perl et de Schengen ainsi qu’une représentante d’Apach ont donné une conférence sur l’étroite coopération entre les communes du tripoint.

Back to top
Aller au contenu principal