Actualité

Opgepasst op den Eichenprozessionsspinner!

Eng ronn 60 Beem an der Gemeng si momentan vum Eichenprozessionsspinner befall. Dat heescht op ëffentleche Plazen wéi zB. Spillplazen, Parkingen a laanscht Spadséierweeër a Stroossen. Dir erkennt déi befale Beem dorunner, dass si mat engem rout-wäisse Band ofgespaart sinn.

Ronn 60 Beem sinn aktuell befall. Mir si mat enger spezialiséierter Firma a Kontakt, déi eng Partie Beem ob speziell kritesche Plazen an deenen nächste Woche befreit. Leider ass et eis onméiglech fir all befalene Bam ze traitéiere wéi z.B. am Bësch. Déi rechtlech Beem, déi eis bekannt sinn (ausser an de Bëscher), gi mat rout-wäisse Bännercher ofgespaart a markéiert. Passt dofir besonnesch och am Bësch op!

Sollten Iech nach weider Beem op ëffentleche Plazen opfalen, mellt eis déi w.e.g. per E-Mail (observations@schengen.lu).

Merci fir Är Mathëllef.

Hei fannt Dir d'Punkte wou aktuell befalen Eechele stinn: http://g-o.lu/3/GGMO


Environ 60 arbres au sein de la commune sont actuellement infestés par la chenille processionnaire du chêne, donc les lieux publics tels que les terrains de jeux, les parkings, le long des sentiers et des rues. On reconnaît les arbres infestés au fait qu'ils sont entourés d'un ruban rouge et blanc.

Une entreprise spécialisée libèrera les arbres dans les endroits critiques.

Malheureusement, il ne nous est pas possible de traiter tous les arbres, surtout pas dans la forêt. Soyez prudent lors d'une promenade dans la forêt, car de nombreux arbres y sont également infestés. Les arbres restants (sauf les arbres forestiers) sont marqués d'une bande rouge et blanche.

Si vous voyez d'autres arbres infestés dans des lieux publics, veuillez nous en informer par courrier électronique (observations@schengen.lu).

Merci pour votre aide.


Veuillez trouver ici les points ou ils se trouvent des chênes avec des chenilles processionnaires : http://g-o.lu/3/GGMO


Artikel Link: Saisonal Informatiounen