Évènement

MRS Musikalesche Bauerenhaff

Date de création
-
Catégorie
Burmerange - Centre Maus Ketti
Organisateur
Maison Relais Schengen
Téléphone

Mir invitéieren Iech op e musekaleschen Bauerenhaff
Maison Relais Schengen -
Annexe Elvange an Zesummenaarbecht mat der Zentralschoul Elvange

Sonndes den 1. Juli 2018 15.00 Auer
am Centre Maus Ketti Bumerange

Umeldung bis 22.06.2018
Mail: mrelvange@youthhostels.lu ;  
Tél. : +352 26 66 57 27 / +352 26 27 66 740