Actualité

Navette Schengen-Remich (Réforme RGTR)

+++ Info Bus +++

Mat der neier Reform vum RGTR Busreseau, déi de Ministère fir Mobilitéit vun der Rentrée un a Kraaft setzt, verschlechteren sech verschidde Linne vum ëffentlechen Transport an eiser Gemeng. Hei ass virun allem de Schülertransport betraff.

Mir sinn als Gemeng mam Ministère a Kontakt a siche no Léisungen. An Tëschenzäit, an dat betrëfft virun allem d'Rentrée vun e Méindeg un, gëtt eng Navette en place gesat, déi Iech moies fréi aus der Gemeng bis op Réimech féiert, wou Dir den Uschloss un d'Linnen 176 an 184 kritt.

navette raccordement.JPG

Mir halen Iech natierlech weiderhin um Lafenden.

-----------------------------

Avec la nouvelle réforme du réseau de bus RGTR, mise en place par le Ministère de la Mobilité à la rentrée scolaire, le transport public dans notre commune se détériore. Le transport scolaire est particulièrement touché.

La commune est en contact avec le ministère et cherche des solutions. En attendant, et cela concerne principalement la rentrée scolaire de lundi prochain, une navette sera organisée pour vous emmener de Schengen à Remich tôt le matin, où vous serez relié aux lignes 176 et 184.


Nous vous tiendrons informés de toute nouvelle.