Événements

 • Parkour Camp

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Riemeschen - Sportshal
  Organisateur :
  Sportskommissioun + Kaizen
  Tel. :

  Lire plus

 • Schwéidsbenger Wäifescht

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  Schwéidsbeng
  Organisateur :
  Schwéidsbenger Wäifescht asbl
  Tel. :

  Lire plus

 • Paradis aus Menschenhand

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Remerschen - Biodiversum
  Organisateur :
  Biodiversum
  Tel. :
  24 75 65 33

  Lire plus

 • Grand Opening - Conclusio

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Remerschen - Valentiny Foundation
  Organisateur :
  Valentiny Foundation
  Tel. :

  Lire plus

 • Vernissage - Conclusio

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Remerschen - Valentiny Foundation
  Organisateur :
  Valentiny Foundation
  Tel. :

  Lire plus

 • Bye, Bye Summer

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Musée "A Possen" (Bech-Kleinmacher)
  Organisateur :
  Musée "A Possen"
  Tel. :
  23 69 73 53

  Lire plus

 • BIL Classic 2019

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Markushaischen - Schengen
  Organisateur :
  Syndicat d'Initiative Schengen
  Tel. :

  Lire plus

 • Flechtertreffen

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Remerschen - Biodiversum
  Organisateur :
  Biodiversum
  Tel. :
  24 75 65 33

  Lire plus

 • Gladiator Run

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  Jugendwave - Réimech
  Organisateur :
  Jugendwave
  Tel. :

  Lire plus

 • Bicherbus Bech-Maacher (September)

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Bech-Maacher
  Tel. :

  Lire plus

 • Billerausstellung am Markushaischen

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Markushaischen - Schengen
  Organisateur :
  Syndicat d'Initiative Schengen
  Tel. :

  Lire plus

 • Saisonal Wanderung - Hierscht

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Centre Européen Schengen
  Organisateur :
  Syndicat d'Initiative Schengen
  Tel. :

  Lire plus

 • Liesung mam Manon Roukoz

  Créé
  -
  Catégorie :
  Emplacement :
  Remerschen - Valentiny Foundation
  Organisateur :
  Valentiny Foundation
  Tel. :

  Lire plus

 • Fiederwäissenowend

  Créé
  Catégorie :
  Emplacement :
  ORT Bech-Maacher (fréier Gemeng)
  Organisateur :
  Kulturkommissioun Gemeng Schengen, ORT Regioun Musel, CJBM
  Tel. :

  Lire plus