Évènement

Aweiung Augustinshaus

Date de création
-
Catégorie
Schwebsingen - Augustinshaus
Organisateur
Gemeng Schengen
Téléphone

​Invitatioun - Invitation
––––––––––––––––
Augustinshaus
––––––––––––––––
Heimat luede mir Iech häerzlech an op d’Aweiung vum ëmgebauten Augustinshaus mat senger Plaz, de Freideg, 17. Mee 2019 um 17 Auer zu Schwéidsbeng a Präsenz vum Här Romain Schneider, Minister fir Land-wirtschaft, Wäibau a ländlech Entwécklung an dem Här Lex Delles, Minister fir Tourismus.
Am Kader vun dëse Feierlechkeete ginn och déi nei Awunner aus der Gemeng begréisst. Bei dëser Geleeënheet gëtt d’Gemeng och mam Fairtrade-Label ausgezeechent.
Par la présente nous avons le plaisir de vous inviter à l’inauguration du Augustinshaus avec sa place, qui aura lieu vendredi, le 17 mai 2019 à 17 heures à Schwebsingen en présence de Monsieur Romain Schneider, Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, et de Monsieur Lex Delles, Ministre du Tourisme.
Outre l’inauguration festive, la commune convie une réception en l’honneur des nouveaux habitants de la commune. Par la même occasion, le label Fairtrade sera attribué à la Commune de Schengen.
Le Collège des bourgmestre et des échevins de la Commune de Schengen
Augustinshaus     ■     73, Route du Vin     ■     L-5447 Schwebsingen