W.e.g. denkt drun, dass eis Administratioun zou ass an nëmme fir Urgencen an onëmgängleche Fäll op Rendezvous. Merci
Nous vous rappelons que l’administration est actuellement fermée sauf aux cas urgence et inévitables (uniquement sur rendez-vous) :
 +352 23 66 40 28 /  population@schengen.lu
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fitnessparcours « Maus Ketti »

Zu Elweng ass de Fitnessparcours « Maus Ketti », deen et elo schonn 10 Joer laang gëtt, frësch amenagéiert ginn. Deelweis sinn al Statiounen duerch nei Übungen ersat ginn oder et koume komplett nei Statiounen dobäi.

D’Aarbechten um Parcours hunn Ufank 2020 ugefaangen, mä hu leider bedéngt duerch déi sanitär Kris mis-sen ënnerbrach a spéider nees opgeholl ginn. Dorunner bedeelegt war d’Associatioun B.I.R.K., d’Ekipp vun der Na-turverwaltung an d’Aarbechter vun der Gemeng Schengen. Op dëser Plaz nach eemol e grousse Merci fir d’Hëllef vun deene verschiddene Säiten.

  • E puer wichteg Infoen zum Tour:
  • Startpunkt: Parking Kiirch zu Elweng
  • 10 Statiounen am Bësch (Muskulatioun a Cardio)
  • Längt: 5 km
  • Parcours: http://g-o.lu/3/v8rJ

Vill Spaass beim Ausprobéieren!

Back to top