Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Fitnessparcours Maus Ketti zu Elweng

Zu Elweng ass de Fitnessparcours Maus Ketti, deen et elo schonn 10 Joer laang gëtt, frësch amenagéiert ginn. Deelweis sinn al Statiounen duerch nei Übungen ersat ginn, mä et koumen och komplett nei Statiounen dobäi.

Un den Aarbechten um Parcours, déi Ufank des Jores ugefaangen hunn a leider bedéngt duerch déi sanitär Kris hu missen ënnerbrach a spéider nees opgeholl ginn, waren d’Associatioun B.I.R.K., d’Ekipp vun der Naturverwaltung an d’Aarbechter vun der Gemeng Schengen bedeelegt.

Op dëser Plaz nach eemol e grousse Merci fir d’Hëllef vun deene verschiddenste Säiten.

E puer wichteg Infoen zum Tour:
Startpunkt: Elweng (Rue du Bois era bis hannen an de Bësch) Hei ginn et och Parkméiglechkeeten.
2,5 km mat 10 Statiounen (Fitnessübungen + Pausen)

Back to top