Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Entretiensaarbechten op de Spillplazen

D’Spillplaz zu Riemeschen bei der Spillschoul an zu Wëntreng « Am Brekelter » si fir e puer Wochen deelweis gespaart, well ENtretiensaabrechte gemaach ginn.

Merci fir Äert Verständnis.

——————————-

Les aires de jeux Rermerschen près de l’école maternelle et à Wintrange « Am Brekelter », sont partiellement fermés pendant quelques semaines en raison de travaux d’entretien.

Merci de votre compréhension.

Back to top