W.e.g. denkt drun, dass eis Administratioun zou ass an nëmme fir Urgencen an onëmgänglech Fäll op Rendezvous. Merci
Nous vous rappelons que l’administration est actuellement fermée sauf en cas d’urgence et inévitables (uniquement sur rendez-vous) :
 +352 23 66 40 28 /  population@schengen.lu
Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Association des Parents d’Elèves Remerschen

Bissener Marie-Rose ( Presidentin)
Natalie Ruppert (Secrétaire)
Kathrin Kroell & David Schleich (Caissier)

Back to top