Archives

 
 

 

 

 


 __________________________________________________________________________________
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
   
 
 

     

Liesung mam Betsy Dentzer

 

Dënschdes, 25te Juni ëm 15 Auer
Grimms Mäercher fir Kléng a Grouss

Liesung mam Marco Schank

 

Mëttwoch, den 28te Mee 2013

ëm 19.30 Auer

Link zu der Affiche

Liesung mam Monique Felten

 

Mëttwoch, den 24ten Abrël 2013

ëm 19.30 Auer

Link zu der Affiche 

 

"Lëtzebuerg de Lëtzebuerger

mam Pierre Puth

 

Mëttwoch, den 2te Mäerz 2013
ëm 15.00 Auer

Link zu der Affiche


                  

 

 

 

macommune.lu
Aller plus loin

Documents

Adresse

 

BICHERTHEIK
 
51, Wäistrooss
 L-5447 Schwebsingen

Tél: 23 60 92 49
Fax: 26 66 59 22

 Kontaktpersonen:
Aline Pütz

© Administration Communale de Schengen